Algemene Voorwaarden van Secondhandtelecom, gevestigd te Enschede 


Deze versie is geldig vanaf d.d.1-1-2016

1. Algemeen

2. Bestelling
3. Prijzen
4. Levering 
5. Garantie 
6. Zichttermijn / herroepingsrecht
7. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
8. Gegevensbeheer
9. Overeenkomst

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Secondhandtelecom.nl  Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaard de koper deze Algemene Voorwaarden. Verkoper genoemd Secondhandtelecom, consument / bedrijf genoemd koper.

2. Bestelling

U betaald het bedrag vooraf en het product wordt zo snel mogelijk uit eigen voorraad verstuurd.
Het versturen gebeurt doorgaans indien mogelijk dezelfde werkdag (maandag t/m vrijdag) of de werkdag erop met een maximum van 3 werkdagen.

3. Prijzen

De prijzen in de webshop van Seconhandtelecom.nl zijn in Euro’s en exclusief 21% btw
Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van fouten, wijzigingen en voorraad.

4. Levering

Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Secondhandtelecom.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen tijdens het transport. Kosten voor spoedleveranties, indien gewenst door de koper, komen voor diens rekening.
 

5. Garantie

Op de refurbished producten wordt standaard 2 maanden garantie gegeven. Bij een defect aan een refurbished product zal deze gerepareerd of vervangen worden. Lukt dit niet dan krijgt u de aankoopsom van het desbetreffende product teruggestort. Accu’s en batterijen zijn uitgesloten van de garantie. Een refurbished product is een artikel dat al eerder is gebruikt. Het product kan tekenen van cosmetische slijtage vertonen, maar werkt naar behoren. Eventuele aansprakelijkheid van Secondhandtelecom bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten. Iedere aansprakelijkheid van Secondhandtelecom voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, van indirecte schade, gevolgschade, of schade wegens gederfde winst.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht

De koper heeft het recht om de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de zichttermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient het product binnen 28 dagen na ontvangst aan Secondhandtelecom te retourneren conform de door Secondhandtelecom verstrekte instructies te vinden in het retourbeleid.
De koper dient te bewijzen dat de geleverde product(en) tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging (Track & Trace) Retourzendingen van de product(en) dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de product(en) bij / door de koper zijn  gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Secondhandtelecom zich het recht voor om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van eventuele waardevermindering draagt Secondhandtelecom binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retourzending van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzendkosten van de aankoop aan de koper worden terugbetaald. Bij retourzending van slechts een deel van de ontvangen producten, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten terugbetaald. Het retour zenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening van de koper.
 

7. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen Secondhandtelecom en de koper is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Secondhandtelecom en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde kantonrechter te Enschede kennis van het geschil en zal hierover een oordeel uitspreken.

8. Gegevensbeheer

Plaatst u een bestelling bij Secondhandtelecom dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Secondhandtelecom respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Secondhandtelecom en de koper komt tot stand nadat een bestelling / opdracht op haalbaarheid is beoordeeld. Secondhandtelecom behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Secondhandtelecom, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@secondhandtelecom.nl

 

Contact

Weemhoffhorst 38 
7531GG Enschede

053-5698689
info@secondhandtelecom.nl

Betaal met
Over secondhandtelecom
Secondhandtelecom is uw specialist in gebruikte telecom producten.